بررسی توزیع های مختلف لینوکس

بهترین سیستم عامل لینوکس چیست؟ در نظر داشته باشید چیزی به عنوان بهترین سیستم عامل لینوکس وجود ندارد. زیرا هرکدام از نسخه های مختلف لینوکس، برای هدف خاصی ایجاد شده‌اند